top of page

ONDERZOEKEN

Radiografie

Radiografie houdt alle RX-foto's in met uitzondering van CT-scan en MRI. Voor radiografie is geen voorbereiding nodig. De resultaten worden dezelfde dag aan de aanvragende arts bezorgd. Indien U in regel bent met de mutualiteit wordt de derdebetalersregeling toegepast en wordt het remgeld ter plaatse betaald.

Liefst gemakkelijke kledij dragen en geen juwelen of parfum.

Mammografie

Screeningsmammografie (gratis)

Deze gebeurt op uitnodiging van de overheid of op voorschrift van een arts met specifieke verwijzing naar het bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 50 tot 69 jaar, éénmaal per twee jaar. De resultaten worden na twee à drie weken door het screeningscentrum per post aan de patiënt bezorgd. Het staat de patiënt vrij om naar een erkend screeningscentrum naar keuze te gaan. Er mag absoluut geen echografie van de borst op dezelfde dag gebeuren!

Mammografie en echografie

Mammografie en echografie gebeuren op voorschrift van een arts. Hier staat geen leeftijdsbeperking op of beperking in tussentijd. De resultaten worden dezelfde dag aan de aanvragende arts bezorgd. Indien in regel met de mutualiteit dient alleen het remgeld betaald te worden.

Hoog risico mammografie en echografie

De voorschrijvende arts bezorgt de patiënt een attest van hoog risico dat één maand voor het onderzoek ter goedkeuring moet binnengebracht zijn bij de mutualiteit. Het onderzoek is dan gratis en mag slechts één keer per jaar, dit wil zeggen met een tussentijd van minstens 1 jaar, uitgevoerd worden. De resultaten worden dezelfde dag aan de aanvragende arts bezorgd.

Het is belangrijk dat u geen parfum, bodylotion of talk draagt.

Echografie

Alle echografieën, inclusief doppler onderzoek van de bloedvaten is mogelijk. Er worden geen transrectale of transvaginale onderzoeken uitgevoerd. Er wordt slechts één echografie per dag terugbetaald. Hierop zijn enkele uitzonderingen waarvoor u best telefonisch contact opneemt met onze dienst. De resultaten worden dezelfde dag aan de aanvragende arts bezorgd.

Abdomen superius ( lever, galblaas, pancreas, aorta) 

Hiervoor dient u 8 uur nuchter te zijn, dit wil zeggen niet eten, drinken of roken. Medicatie innemen met een kleine hoeveelheid water mag wel.

Abdomen inferius (nieren en onderbuik)

 Voor dit onderzoek is een volle blaas nodig, dit wil zeggen 1 uur voor het onderzoek 1 liter water drinken en niet gaan plassen.

Interventies onder echografische geleide

Intra-articulaire infiltraties, peritendineuze infiltraties ( hydrodissectie van pezen ), bursale infiltraties, aspiratie cysten/ hematomen/ IA vochtuitstorting, tendon needling, infiltratie pulley (springvinger).

Bij infiltratie dient u het voorgeschreven product door uw arts zelf mee te nemen naar de consultatie. U kan dit halen bij de apotheek. Indien in regel met mutualiteit: remgeld + 25 euro voor interventie.

Liefst gemakkelijke kledij dragen en geen parfum

Botdensitometrie (DEXA)

Dit is een meting van de botdichtheid. Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten en hiervoor zijn geen voorbereidingen nodig. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om osteoporose of botontkalking op te sporen. Gelieve gemakkelijke kledij te dragen zonder metaal of ritsen. Een botdensitometrie wordt slechts in bepaalde gevallen 1 keer/ 5 jaar vergoed met een speciaal voorschrift van de aanvragende arts. De kostprijs hiervan bedraagt 50 euro.

Er is geen MRI aanwezig in de praktijk.

bottom of page